คุณมีความเครียดแค่ไหน

เช็คระดับความเครียดเพียงตอบคำถามออนไลน์และรับคะแนนไวทัลลิตี้สูงสุด 1,000 คะแนน/ปีสมาชิก

สุขภาพจิตส่งผลต่อสุขภาพโดยรวมของเรา ทำแบบประเมินออนไลน์หัวข้อ “คุณมีความเครียดแค่ไหน?” ผ่านแอป AIA+ เพื่อเช็คระดับความเครียดและรับคะแนนไวทัลลิตี้สูงสุด 1,000 คะแนนต่อปีสมาชิก

คะแนน รับ 500 คะแนนไวทัลลิตี้เมื่อทำแบบประเมินสำเร็จ สูงสุด 1,000 คะแนนต่อปีสมาชิก

ความถี่ในการรับคะแนน รับคะแนน 2 ครั้งต่อปีสมาชิก ห่างกันอย่างน้อย 6 เดือน

วิธีทำแบบประเมินออนไลน์ "คุณมีความเครียดแค่ไหน?"