kongju

รายละเอียดสิทธิพิเศษ
ห้องอาหารเกาหลีคองจู (Kongju) โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส
All-You-Can-Eat บุฟเฟต์ปิ้งย่างสไตล์เกาหลี มื้อกลางวันหรือมื้ออาหารค่ำ (รวมซอฟต์ดริงก์และน้ำดื่มไม่จำกัด) ราคาพิเศษ 750 บาท/ท่าน (ราคาสุทธิ) จากราคาปกติ 1,050 บาท
พร้อมรับส่วนลดค่าอาหารและเครื่องดื่ม 20% สำหรับเมนู A la carte

กรุณากดรับสิทธิ พร้อมแสดงรหัสที่ได้รับจากแอปพลิเคชัน AIA iService ต่อพนักงานที่ห้องอาหารเกาหลีคองจู (Kongju) เมื่อเข้ารับบริการ

รับสิทธิได้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม – 31 ธันวาคม 2565 ช่วงเวลา 11.30 น. – 14.00 น. และ 17.30 น. – 22.00 น. 

วิธีการรับสิทธิพิเศษ

 • รับสิทธิผ่านแอปพลิเคชัน AIA iService เมนูสิทธิพิเศษ ทั้งนี้ รหัสที่ได้รับจากแอปพลิเคชันมีผลบังคับใช้ในระยะเวลา 30 นาที กรุณากดรับสิทธิเมื่อเข้ารับบริการที่ ห้องอาหารเกาหลีคองจู (Kongju) เท่านั้น
 • กรุณาแสดงรหัสที่ได้รับจากแอปพลิเคชัน AIA iService ต่อพนักงานที่ ห้องอาหารเกาหลีคองจู (Kongju) และขอสงวนสิทธิ์การให้บริการเฉพาะรหัสที่แสดงผ่านแอปพลิเคชัน AIA iService เท่านั้น (ไม่สามารถรับสิทธิจากการแสดงรหัสจากภาพถ่ายหน้าจอ หรือด้วยวิธีการอื่นใดนอกเหนือจากที่กำหนด)
 • การกดรหัสเพื่อรับสิทธิผ่านแอปพลิเคชัน AIA iService สำเร็จ ถือว่าได้ใช้สิทธิในครั้งนั้นโดยสมบูรณ์ สงวนสิทธิ์การไม่ชดเชยหรือทดแทนจำนวนสิทธิกรณีเกิดข้อผิดพลาดใดๆ จากผู้ใช้สิทธิ


ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน AIA iService คลิก https://bit.ly/2SBsaX0

เงื่อนไขและข้อกำหนดการใช้สิทธิพิเศษจากบริษัทพันธมิตร

 •  สิทธิพิเศษนี้สำหรับลูกค้าเอไอเอที่ถือกรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทรายเดี่ยว หรือกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล และกรมธรรม์ยังมีผลบังคับ ณ วันที่รับบริการเท่านั้น
 • สามารถใช้สิทธิพิเศษนี้ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม – 31 ธันวาคม 2565
 • เอกสิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้สำหรับงานจัดเลี้ยงสังสรรค์เป็นหมู่คณะได้
 • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถแลก เปลี่ยน ทอนเป็นเงินสด หรือโอนสิทธิให้แก่ผู้อื่นได้ และไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลด หรือสิทธิประโยชน์อื่นได้
 • กรณีใช้บริการอื่นเพิ่มเติมนอกเหนือเงื่อนไขและข้อกำหนด ผู้ใช้สิทธิเป็นผู้รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นโดยตรงต่อผู้ให้บริการ
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกเงื่อนไขและข้อกำหนดการให้บริการโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • รหัสที่หมดอายุแล้ว และไม่ได้นำมาใช้สิทธิภายในระยะเวลาที่กำหนด ถือว่าผู้ได้รับสิทธิสละสิทธิ์ และไม่สามารถขอคืนได้
 • กรณีมีข้อสงสัย หรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับบริการ ผลิตภัณฑ์ และข้อเสนอใดๆ ที่นำเสนอโดยพันธมิตรผู้ให้บริการ กรุณาติดต่อกับผู้ให้บริการโดยตรง และในกรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของเอไอเอถือเป็นที่สิ้นสุด
 • รายละเอียดและเงื่อนไขสำหรับการพิจารณา การให้สิทธิประโยชน์ การให้บริการต่างๆ เป็นไปตามนโยบายการให้บริการของห้องอาหารเกาหลีคองจู (Kongju) ซึ่งห้องอาหารเกาหลีคองจู (Kongju) เป็นบริษัทนอกกลุ่มบริษัทเอไอเอและอยู่นอกเหนือจากการบริหารงานของเอไอเอ ทางเอไอเอจะไม่รับผิดชอบต่อการบริการ ผลิตภัณฑ์ และข้อเสนอใดๆ ที่นำเสนอโดยห้องอาหารเกาหลีคองจู (Kongju)
 • กรุณาตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติมสำหรับสิทธิพิเศษและแคมเปญนี้ได้ที่ https://bit.ly/2SbjNBu