Liliput

โปรโมชันพิเศษเมื่อเข้าใช้บริการ วันจันทร์ ถึง วันพฤหัสบดี (สำหรับเด็กที่มีอายุไม่เกิน 10 ปีเท่านั้น)
รอบเวลา 9.00 -11.00 น. รับฟรีค่าเข้าใช้บริการ 
และ รอบเวลา 11.30 -13.30 น. รับส่วนลดค่าเข้าใช้บริการ 50%
พร้อมรับของที่ระลึกจากทางร้าน ศึกษารายละเอียดบริการเพิ่มเติม คลิก https://m.facebook.com/officiallilliputthailand/

ขั้นตอนการรับสิทธิ

1.       กรุณาสำรองคิวล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน โทร. 02 056 4338 หรือ แอดไลน์ @liliput
2.      กดรับสิทธิ พร้อมแสดงรหัสที่ได้รับจากแอปพลิเคชัน AIA iService ต่อพนักงานที่ Lilliput Kids Cafe & Restaurant ณ วันที่เข้ารับบริการ

รับสิทธิได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน - 31 กรกฎาคม 2565

วิธีการรับสิทธิพิเศษ

 • รับสิทธิผ่านแอปพลิเคชัน AIA iService เมนูสิทธิพิเศษ ทั้งนี้ รหัสที่ได้รับจากแอปพลิเคชันมีผลบังคับใช้ในระยะเวลา 30 นาที กรุณากดรับสิทธิเมื่อเข้าใช้บริการที่ Lilliput Kids Cafe & Restaurant เท่านั้น
 • กรุณาแสดงรหัสที่ได้รับจากแอปพลิเคชัน AIA iService ต่อพนักงานที่ Lilliput Kids Cafe & Restaurant และขอสงวนสิทธิ์การให้บริการเฉพาะรหัสที่แสดงผ่านแอปพลิเคชัน AIA iService เท่านั้น (ไม่สามารถรับสิทธิจากการแสดงรหัสจากภาพถ่ายหน้าจอหรือด้วยวิธีการอื่นใดนอกเหนือจากที่กำหนด)
 • การกดรหัสเพื่อรับสิทธิผ่านแอปพลิเคชัน AIA iService สำเร็จ ถือว่าได้ใช้สิทธิในครั้งนั้นโดยสมบูรณ์ สงวนสิทธิ์การไม่ชดเชยหรือทดแทนจำนวนสิทธิกรณีเกิดข้อผิดพลาดใดๆ จากผู้ใช้สิทธิ


ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน AIA iService คลิก 
https://bit.ly/2SBsaX0

เงื่อนไขและข้อกำหนดการใช้สิทธิพิเศษจากบริษัทพันธมิตร

 •  สิทธิพิเศษนี้สำหรับลูกค้าเอไอเอที่ถือกรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทรายเดี่ยวหรือกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลและกรมธรรม์ยังมีผลบังคับ ณ วันที่รับบริการเท่านั้น
 • สามารถใช้สิทธิพิเศษนี้ได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน - 31 กรกฎาคม 2565
 • จำกัดการใช้รหัส 1 รหัส ต่อ 1 ท่าน ต่อ 1 วันโดยสงวนสิทธิ์สำหรับเด็กที่มีอายุไม่เกิน 10 ปีเท่านั้น
 • ผู้ปกครองเข้าฟรี โดยมีเงื่อนไขจะต้องซื้ออาหารและเครื่องดื่มภายในร้านอย่างละ 1 รายการ ต่อท่าน
 • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถแลก เปลี่ยน ทอนเป็นเงินสด หรือโอนสิทธิให้แก่ผู้อื่นได้ และไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลด หรือสิทธิประโยชน์อื่นได้
 • กรณีใช้บริการอื่นเพิ่มเติมนอกเหนือเงื่อนไขและข้อกำหนด ผู้ใช้สิทธิเป็นผู้รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นโดยตรงต่อผู้ให้บริการ
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกเงื่อนไขและข้อกำหนดการให้บริการโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • รหัสที่หมดอายุแล้ว และไม่ได้นำมาใช้สิทธิภายในระยะเวลาที่กำหนด ถือว่าผู้ได้รับสิทธิสละสิทธิ์ และไม่สามารถขอคืนได้
 • กรณีมีข้อสงสัย หรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับบริการ ผลิตภัณฑ์ และข้อเสนอใดๆ ที่นำเสนอโดยพันธมิตรผู้ให้บริการ กรุณาติดต่อกับผู้ให้บริการโดยตรง และในกรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของเอไอเอถือเป็นที่สิ้นสุด
 • รายละเอียดและเงื่อนไขสำหรับการพิจารณา การให้สิทธิประโยชน์ การให้บริการต่างๆ เป็นไปตามนโยบายการให้บริการของ Lilliput Kids Cafe & Restaurant ซึ่ง Lilliput Kids Cafe & Restaurant เป็นบริษัทนอกกลุ่มบริษัทเอไอเอและอยู่นอกเหนือจากการบริหารงานของเอไอเอ ทางเอไอเอจะไม่รับผิดชอบต่อการบริการ ผลิตภัณฑ์ และข้อเสนอใดๆ ที่นำเสนอโดย Lilliput Kids Cafe & Restaurant
 • กรุณาตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติมสำหรับสิทธิพิเศษและแคมเปญนี้ได้ที่ https://bit.ly/2SbjNBu