รับ Shopee e-Voucher มูลค่า 100 บาท สำหรับ 10,000 สิทธิแรก

สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าเอไอเอที่ลงทะเบียน เข้าใช้งานแอปพลิเคชัน AIA iService เป็นครั้งแรก* และทำธุรกรรมอย่างน้อย 1 รายการ จาก 4 รายการ ดังนี้

1) บริการชำระเบี้ยประกันภัยด้วยบัตรเครดิต

2) บริการกู้เงินจากกรมธรรม์

3) บริการเบิกเงินคืน / เงินปันผลจากกรมธรรม์

4) บริการต่ออายุกรมธรรม์

ผ่านแอปพลิเคชัน AIA iService ตั้งแต่วันที่ 6 สิงหาคม - 30 กันยายน 2564

(*การลงทะเบียนครั้งแรก หมายถึงลูกค้าที่ยังไม่เคยลงทะเบียนเข้าใช้งานแอปพลิเคชัน AIA iService ผ่านทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันเวอร์ชันแรกมาก่อน)

เงื่อนไขและข้อกำหนดการได้รับ Shopee e-Voucher มูลค่า 100 บาท

 • 10,000 สิทธิแรก หมายถึงท่านที่ทำรายการครบทั้ง 2 เงื่อนไขเท่านั้น
 • สงวนสิทธิ์การจัดลำดับตามวันที่และเวลาที่ลงทะเบียนเข้าใช้งานสำเร็จและทำรายการที่กำหนดสำเร็จภายในระยะเวลาแคมเปญเท่านั้น
 • ทำธุรกรรมอย่างน้อย 1 รายการสำเร็จ จาก 4 รายการนี้ (การทำรายการสำเร็จ หมายถึง บริษัทได้รับเบี้ยประกันภัยเป็นที่เรียบร้อย หรือ รายการดังกล่าวได้เข้าสู่กระบวนการพิจารณาของบริษัท ซึ่งไม่รวมถึงผลการพิจารณา)
 • บริการชำระเบี้ยประกันด้วยบัตรเครดิต
 • บริการกู้เงินจากกรมธรรม์
 • บริการเบิกเงินคืน / เงินปันผลจากกรมธรรม์
 • บริการต่ออายุกรมธรรม์
 •  สิทธิพิเศษนี้จะปรากฏบนแอปพลิเคชัน ในเมนู “พิเศษเฉพาะคุณ” ทุกวันที่ 15 ของเดือนถัดไปจากเดือนที่ท่านได้ทำรายการ (เฉพาะท่านที่ทำรายการครบทั้ง 2 เงื่อนไข ภายในเดือนเดียวกันเท่านั้น) เริ่มครั้งแรกวันที่ 15 กันยายน 2564 และสามารถแลกรับสิทธิได้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564
 • หากการทำธุรกรรม ไม่ถูกดำเนินการภายในเดือนเดียวกันกับการลงทะเบียนเข้าใช้งาน ท่านจะได้รับของรางวัลในเดือนถัดจากเดือนที่ท่านทำรายการครบทั้ง 2 เงื่อนไข
 • สิทธิพิเศษนี้จำกัด 1 ท่าน รับสิทธิได้ 1 ครั้ง และจำกัด 10,000 สิทธิแรก ตลอดรายการ
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่เอไอเอกำหนด และในกรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของเอไอเอถือเป็นที่สิ้นสุด
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ยกเลิก แก้ไขรายละเอียดหรือเงื่อนไขต่าง ๆ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เงื่อนไขและข้อกำหนดการใช้สิทธิพิเศษ Shopee e-Voucher มูลค่า 100 บาท

 • สิทธิพิเศษนี้ สามารถแลกรับสิทธิได้ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2564
 • สิทธิพิเศษนี้ สำหรับลูกค้าเอไอเอที่ถือกรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทรายเดี่ยวและกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลเท่านั้น
 • สงวนสิทธิ์การรับสิทธิพิเศษ Shopee e-Voucher มูลค่า 100 บาท สำหรับลูกค้าที่ยังคงสถานะในวันรับสิทธิเท่านั้น
 • Shopee e-Voucher มูลค่า 100 บาท สามารถใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน – 31 ธันวาคม 2564 เท่านั้น
 • สิทธิพิเศษนี้จำกัด 1 ท่าน รับสิทธิได้ 1 ครั้ง และใช้ได้กับแอปพลิเคชัน Shopee เท่านั้น
 • Shopee e-Voucher ไม่สามารถใช้ได้กับการสั่งซื้อสินค้าประเภทตั๋ว บัตรกำนัล หรือนมผงสำหรับเด็ก 1 - 2 ปี ทองคำ และสินค้าควบคุมตามกฎหมาย และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ในช่วงระยะเวลาเดียวกันได้
 • Shopee e-Voucher นี้ไม่สามารถโอนสิทธิ เปลี่ยนแปลงเป็นเงินสด หรือขอคืนได้ไม่ว่ากรณีใดๆ
 • ข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่เอไอเอ และ Shopee (Thailand) กำหนด
 • สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ของ Shopee (Thailand) โทร. 0-2017-8399 ในวันและเวลาทำการ (จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 - 17.30 น.) ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
 • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ของทาง Shopee (Thailand) ได้
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกเงื่อนไขและข้อกำหนดการให้บริการโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • กรณีมีข้อสงสัย หรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับบริการผลิตภัณฑ์ และข้อเสนอใดๆ ที่นำเสนอโดยพันธมิตรผู้ให้บริการ กรุณาติดต่อกับผู้ให้บริการโดยตรง และในกรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของเอไอเอ และ Shopee (Thailand) ถือเป็นที่สิ้นสุด
 • กรุณาตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติมสำหรับสิทธิพิเศษและแคมเปญนี้ได้ที่ https://bit.ly/2SbjNBu