Vana Nava

ส่วนลดบัตรสวนน้ำ 20% (1 รหัสรับสิทธิสามารถซื้อได้สูงสุด 5 ใบ)

 • บัตรสวนน้ำสำหรับผู้ใหญ่ (ความสูงตั้งแต่ 122 ซม.ขึ้นไป) ในราคา 960 บาท (จากราคาปกติ 1,235 บาท) และรับฟรี Pepsi 1 กระป๋อง
 • บัตรสวนน้ำสำหรับเด็ก (ความสูงตั้งแต่ 110 – 121 ซม.) ในราคา 640 บาท (จากราคาปกติ 835 บาท) และรับฟรี Pepsi 1 กระป๋อง
 • บัตรสวนน้ำสำหรับผู้สูงอายุ (อายุ 60 ปี ขึ้นไป) ในราคา 640 บาท (จากราคาปกติ 835 บาท) และรับฟรี Pepsi 1 กระป๋อง 
 

ขั้นตอนการรับสิทธิ

 • แสดงรหัสที่ได้รับจากแอปพลิเคชัน AIA iService เมื่อซื้อบัตรสวนน้ำ ณ จุดจำหน่ายบัตร

รับสิทธิได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน – 31 ธันวาคม 2565

วิธีการรับสิทธิพิเศษ

 • รับสิทธิผ่านแอปพลิเคชัน AIA iService เมนูสิทธิพิเศษ ทั้งนี้ รหัสที่ได้รับจากแอปพลิเคชันมีผลบังคับใช้ในระยะเวลา 30 นาที กรุณากดรับสิทธิเมื่อเข้าใช้บริการที่ Vana Nava Hua Hin เท่านั้น
 • กรุณาแสดงรหัสที่ได้รับจากแอปพลิเคชัน AIA iService ต่อพนักงานที่ Vana Nava Hua Hin และขอสงวนสิทธิ์การให้บริการเฉพาะรหัสที่แสดงผ่านแอปพลิเคชัน AIA iService เท่านั้น (ไม่สามารถรับสิทธิจากการแสดงรหัสจากภาพถ่ายหน้าจอ หรือด้วยวิธีการอื่นใดนอกเหนือจากที่กำหนด)
 • การกดรหัสเพื่อรับสิทธิผ่านแอปพลิเคชัน AIA iService สำเร็จ ถือว่าได้ใช้สิทธิในครั้งนั้นโดยสมบูรณ์ สงวนสิทธิ์การไม่ชดเชยหรือทดแทนจำนวนสิทธิกรณีเกิดข้อผิดพลาดใดๆ จากผู้ใช้สิทธิ 

ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน AIA iService คลิก https://bit.ly/2SBsaX0

เงื่อนไขและข้อกำหนดการใช้สิทธิพิเศษจากบริษัทพันธมิตร

 • สิทธิพิเศษนี้สำหรับลูกค้าเอไอเอที่ถือกรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทรายเดี่ยว หรือ กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลและกรมธรรม์ยังมีผลบังคับ ณ วันที่รับบริการเท่านั้น
 • สามารถใช้สิทธิพิเศษนี้ได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน – 31 ธันวาคม 2565
 • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถแลก เปลี่ยน ทอนเป็นเงินสด หรือโอนสิทธิให้แก่ผู้อื่นได้ และไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลด หรือสิทธิประโยชน์อื่นได้
 • กรณีใช้บริการอื่นเพิ่มเติมนอกเหนือเงื่อนไขและข้อกำหนด ผู้ใช้สิทธิเป็นผู้รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นโดยตรงต่อผู้ให้บริการ
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกเงื่อนไขและข้อกำหนดการให้บริการโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • รหัสที่หมดอายุแล้ว และไม่ได้นำมาใช้สิทธิภายในระยะเวลาที่กำหนด ถือว่าผู้ได้รับสิทธิสละสิทธิ์ และไม่สามารถขอคืนได้
 • กรณีมีข้อสงสัย หรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับบริการ ผลิตภัณฑ์ และข้อเสนอใดๆ ที่นำเสนอโดยพันธมิตรผู้ให้บริการ กรุณาติดต่อกับผู้ให้บริการโดยตรง และในกรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของเอไอเอถือเป็นที่สิ้นสุด
 • รายละเอียดและเงื่อนไขสำหรับการพิจารณา การให้สิทธิประโยชน์ การให้บริการต่างๆ เป็นไปตามนโยบายการให้บริการของ Vana Nava Hua Hin ซึ่ง Vana Nava Hua Hin เป็นบริษัทนอกกลุ่มบริษัทเอไอเอและอยู่นอกเหนือจากการบริหารงานของเอไอเอ ทางเอไอเอจะไม่รับผิดชอบต่อการบริการ ผลิตภัณฑ์ และข้อเสนอใดๆ ที่นำเสนอโดย Vana Nava Hua Hin
 • กรุณาตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติมสำหรับสิทธิพิเศษและแคมเปญนี้ได้ที่ https://bit.ly/2SbjNBu