pageheroimage

สัญญาเพิ่มเติม UDR ที่น่าสนใจ

ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพแพงขึ้นทุกวัน…
ทำประกันไว้แล้ว ก็ไม่แน่ใจว่าเมื่ออายุมากขึ้นจะจ่ายไหว…
สัญญาเพิ่มเติม UDR คือคำตอบให้คุณวางแผนอนาคตได้ง่ายขึ้น

สัญญาแบบ UDR หรือ Unit Deducting Rider คือ สัญญาเพิ่มเติมแบบชำระค่าการประกันภัยโดยการขายคืนมูลค่าหน่วยลงทุน เป็นสัญญาเพิ่มเติมที่แนบได้กับแบบประกัน AIA Issara Plus (Unit Linked) และแบบประกัน AIA Issara Prestige Plus (Unit Linked) เท่านั้น โดยสัญญาเพิ่มเติมแบบ UDR นั้นช่วยให้คุณอุ่นใจ และสามารถวางแผนค่าใช้จ่ายเรื่องเบี้ยประกันภัยในระยะยาวได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ เอไอเอ จะต่ออายุรับประกันภัยสัญญาเพิ่มเติม UDR โดยอัตโนมัติ ตราบเท่าที่มูลค่าหน่วยลงทุนในกรมธรรม์ยูนิต ลิงค์ เพียงพอที่จะนำไปหักค่าใช้จ่าย เพื่อให้คุณได้รับความคุ้มครองอย่างต่อเนื่องจนครบอายุสัญญา

สัญญาเพิ่มเติม UDR กลุ่มค่ารักษาพยาบาล

การมีสุขภาพดีย่อมเป็นที่ปรารถนาของทุกคน แต่การเจ็บป่วยยังเป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้ไม่ว่าเราจะดูแลตัวเองดีแค่ไหนก็ตาม ซึ่งเมื่อเกิดการเจ็บป่วยขึ้นมานอกจากจะเสียสุขภาพและเสี่ยงต่อการเสียชีวิตแล้ว ยังอาจทำให้เสียค่าใช้จ่ายจำนวนมากได้อีกด้วย ทั้งค่ารักษาพยาบาล ค่าใช้จ่ายระหว่างการพักฟื้น หรือแม้แต่การขาดรายได้ระหว่างที่พักรักษาตัว ซึ่งประกันสุขภาพจะช่วยลดภาระทางการเงินให้คุณได้ในยามที่คุณต้องเจอกับโรคภัยไข้เจ็บ เพื่อให้คุณฟื้นคืนสู่สุขภาพดีในเวลาสั้นที่สุด ด้วยเหตุนี้การเลือกความคุ้มครองที่เหมาะสมจึงเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่ง เพราะเราไม่มีโอกาสจะรู้ได้ว่าหากเราเกิดเจ็บป่วยขึ้นมาอาการจะรุนแรงขนาดไหน มีค่าใช้จ่ายมากน้อยเพียงใด และนั่นอาจทำให้ครอบครัวต้องเดือดร้อน การมีสัญญาเพิ่มเติม UDR ในกลุ่มค่ารักษาพยาบาลที่ให้ความคุ้มครองที่เหมาะสมและเพียงพอจะสามารถช่วยเพิ่มความอุ่นใจ และบรรเทาความเดือดร้อนนั้นได้

พร้อมยกระดับความคุ้มครองสุขภาพ และตอบโจทย์ความต้องการของคุณ จะป่วยน้อยป่วยมากก็หายห่วง ด้วยผลประโยชน์ความคุ้มครองแบบเหมาจ่ายค่ารักษาพยาบาลสูงสุด 25 ล้านบาท ต่อรอบปีกรมธรรม์ พร้อมรับผลประโยชน์สูงสุดเพิ่มเป็น 2 เท่า กรณีเจ็บป่วยเป็นโรคร้ายแรง รวม 4 ปีกรมธรรม์

อ่านเพิ่มเติม

คุ้มกว่าที่เคยเจอ เซฟเวอร์ทั่วไทย เพราะ "ดีเวอร์" ด้วยผลประโยชน์ความคุ้มครองแบบเหมาจ่าย ค่ารักษาพยาบาลสูงสุด 500,000 บาท "เยอะเวอร์" รับผลประโยชน์สูงสุดเพิ่มเป็น 2 เท่า กรณีเจ็บป่วยเป็นโรคร้ายแรง "บ่อยเวอร์" เคลมค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก (OPD General) ได้สูงสุด 30 ครั้งต่อรอบปีกรมธรรม์ (สำหรับแผนความคุ้มครอง 400,000 บาท และ 500,000 บาท) และ "นานเวอร์" ด้วยระยะเวลาคุ้มครองถึงอายุ 85 ปี หรืออายุ 99 ปี หรือจนกระทั่งแบบประกันภัยหลักสิ้นผลบังคับ

อ่านเพิ่มเติม

ให้คุณคลายกังวลหากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝัน หมดห่วงเรื่องค่ารักษาตัวหากเจ็บป่วย อุ่นใจด้วยความคุ้มครองที่ครอบคลุมค่ารักษาพยาบาล ทั้งผู้ป่วยใน (IPD) และผู้ป่วยนอก (OPD) และคุ้มยิ่งขึ้นด้วยผลประโยชน์เงินคืนพิเศษ หากไม่มีการเรียกร้องผลประโยชน์ใด ๆ ภายในรอบปีกรมธรรม์นั้น ๆ

อ่านเพิ่มเติม

มอบความอุ่นใจเรื่องค่ารักษาพยาบาลให้กับคุณ แบ่งเบาภาระค่ารักษาพยาบาลเป็นผู้ป่วยในของโรงพยาบาล (IPD) ด้วยผลประโยชน์ค่าห้องสูงสุด 5,000 บาทต่อวัน รวมทั้งกรณีรับการรักษาพยาบาลแบบไม่ต้องเข้าพักเป็นผู้ป่วยใน และมีผลประโยชน์กรณีเสียชีวิต

อ่านเพิ่มเติม

สัญญาเพิ่มเติม UDR กลุ่มชดเชยรายได้

ในวันที่คุณเจ็บป่วยจนต้องเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล นอกจากค่ารักษาพยาบาลแล้ว เราไม่อยากให้คุณกังวลใจเรื่องการขาดรายได้อีก การมีสัญญาเพิ่มเติมค่าชดเชยรายวันการเข้ารักษาในโรงพยาบาล (Hospital Benefit – HB) จึงช่วยบรรเทาความกังวลเรื่องรายได้ที่ขาดหายไปขณะพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในของโรงพยาบาลได้ แม้ป่วยกาย แต่คุณยังสามารถอุ่นใจจากค่าชดเชยที่ได้รับจากการทำประกันไว้

ดีต่อใจ กับการชดเชยรายได้ในวันที่เราต้องนอนโรงพยาบาล คลายกังวลเรื่องการขาดรายได้ในวันที่คุณเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจนต้องเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล รับค่าชดเชยรายวัน รวมทั้งกรณี Day Case และอุ่นใจยิ่งขึ้นกับค่าชดเชยที่มากขึ้นในกรณีเป็นผู้ป่วยในห้อง ICU กรณีเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในโดยมีการผ่าตัด และกรณีเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในเนื่องจากโรคร้ายแรงเฉียบพลัน 13 โรค

อ่านเพิ่มเติม

สัญญาเพิ่มเติม UDR กลุ่มโรคร้ายแรง

หากโรคร้ายแรงเกิดขึ้นกับใครแล้วนั้น ทุกคนล้วนต้องการได้รับการรักษาพยาบาลที่ดีที่สุด ซึ่งแน่นอนว่าจะนำมาสู่ค่ารักษาพยาบาลจำนวนมาก และอาจเป็นภาระต่อทั้งตัวคุณเองและครอบครัว ด้วยเหตุนี้จึงควรให้ความสำคัญกับชีวิตโดยการวางแผนป้องกันความเสี่ยงทางการเงินตั้งแต่ตอนนี้ด้วยสัญญาเพิ่มเติมโรคร้ายแรง (Critical Illness – CI) ที่ชดเชยผลประโยชน์เป็นเงินก้อนเมื่อได้รับการวินิจฉัยว่าป่วยเป็นโรคร้ายแรง เพื่อที่คุณจะได้หมดกังวลกับค่ารักษาพยาบาล อีกทั้งยังช่วยแบ่งเบาภาระทางการเงินของคุณและครอบครัว

คุ้มครองโรคร้ายแรงทุกระดับ ก้าวข้ามขีดจำกัดของการจ่ายผลประโยชน์ ไปพร้อมวิวัฒนาการทางการแพทย์ที่ไม่หยุดยั้ง เคลมโรคร้ายแรงได้สูงสุด 11 ครั้ง รวมสูงสุด 800% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย โดยรับผลประโยชน์ทั้งโรคร้ายแรงระดับต้นถึงระดับปานกลาง และโรคร้ายแรงระดับรุนแรง อีกทั้งยังครอบคลุมถึงการจ่ายผลประโยชน์ซ้ำสำหรับ 3 โรคร้ายแรงระดับรุนแรง ได้แก่ โรคมะเร็งระยะลุกลาม กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันจากการขาดเลือด และโรคหลอดเลือดสมองแตกหรืออุดตัน

อ่านเพิ่มเติม

มอบผลประโยชน์เป็นเงินก้อนทันที 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย เมื่อตรวจพบโรคร้ายแรงระดับรุนแรง คุ้มครองครอบคลุมถึง 44 โรคร้ายแรงที่พบบ่อย ทั้งในเด็กและผู้ใหญ่ เช่น กลุ่มโรคมะเร็ง กลุ่มโรคหัวใจ กลุ่มโรคหลอดเลือดสมอง กลุ่มโรคภาวะติดเชื้อ ภาวะทุพพลภาพ และกรณีเสียชีวิตทุกกรณี เช่น เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ หรือเสียชีวิตจากการเจ็บป่วยที่ไม่ได้เกิดจากโรคร้ายแรง

อ่านเพิ่มเติม

หมดกังวลกับค่ารักษาพยาบาล รับผลประโยชน์เป็นเงินก้อนทันที 100 % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย เมื่อตรวจพบโรคร้ายแรงระดับรุนแรง คุ้มครองครอบคลุมถึง 44 โรคร้ายแรงที่พบบ่อย ทั้งในเด็กและผู้ใหญ่

อ่านเพิ่มเติม

สร้างความอุ่นใจให้คุณ และครอบครัวได้ตลอดช่วงเวลาของชีวิต ให้ความคุ้มครองโรคร้ายแรงระดับต้นถึงระดับปานกลาง 18 โรค/การรักษา และโรคร้ายแรงระดับรุนแรง 44 โรค/การรักษา

อ่านเพิ่มเติม

คุ้มครองโรคมะเร็ง และอีก 5 โรคร้ายแรง รับค่าชดเชยรายวัน สูงสุด 500 วัน ในกรณีเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในโรงพยาบาลด้วยโรคร้ายแรง เพื่อแบ่งเบาภาระในวันที่ไม่สามารถทำงานได้ และรับเงินก้อน 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย กรณีเสียชีวิตด้วยโรคร้ายแรง เพื่อส่งต่อให้คนที่คุณรัก

อ่านเพิ่มเติม

หมายเหตุ
· ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษาและทำความเข้าใจในเอกสารเสนอขายก่อนตัดสินใจทำประกันภัย เมื่อได้รับกรมธรรม์แล้ว โปรดศึกษารายละเอียด ข้อกำหนดและเงื่อนไขในกรมธรรม์
· ข้อกำหนดและเงื่อนไขของความคุ้มครองจะระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยที่ออกให้กับผู้ถือกรมธรรม์