ฤดูการจ่ายภาษีใกล้เข้ามาแล้ว !!

ได้เห็นตัวเลขของภาษีที่ออกมาแล้ว.... การมองหาประกันเพื่อลดหย่อนภาษี

คงจะไม่ใช่เรื่องที่ทุกคนมองข้ามอีกต่อไป เพราะนอกจากจะช่วยลดหย่อนค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ลง
ยังได้สิทธิในการคุ้มครองในรูปแบบต่างๆ อีกด้วย วันนี้ จึงมาแนะนำ

HOW TO การลดหย่อนภาษีแบบฟินเวอร์ได้ง่ายๆ มาฝากกัน


หมายเหตุ
• ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษาทำความเข้าใจ รายละเอียดข้อกำหนดและเงื่อนไขของความคุ้มครอง รวมทั้งข้อยกเว้นไม่คุ้มครองของผลิตภัณฑ์ประกันภัย และเงื่อนไขที่เอไอเอประกาศ ก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
• ผู้ขอเอาประกันภัยมีหน้าที่แถลงข้อความจริงในการขอเอาประกันภัย การปกปิดข้อความจริงหรือแถลงข้อความเท็จใดๆ อาจเป็นเหตุให้บริษัทผู้รับประกันภัยบอกล้างและปฏิเสธไม่จ่ายค่าสินไหมทดแทนตามสัญญา
• ข้อกำหนดและเงื่อนไขของความคุ้มครองจะระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยที่ออกให้กับผู้ถือกรมธรรม์
• เงื่อนไขการลดหย่อนภาษีเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด

กรอกข้อมูลลงทะเบียน

สำหรับสนใจซื้อประกันเพื่อลดหย่อนภาษี

error icon
เกิดข้อผิดพลาด โปรดลองอีกครั้ง
info icon
You are inquiring about

สำหรับแบบประกันลดหย่อนภาษี มีดังนี้

แบบประกันชีวิต และสะสมทรัพย์

- กรมธรรม์ต้องมีระยะเวลาคุ้มครองตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป

- ลดหย่อนตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 100,000 บาท

- รวมกับประกันสุขภาพได้ แต่ประกันสุขภาพลดหย่อนได้สูงสุด 25,000 บาท

แบบประกันบำนาญ

- ลดหย่อนตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 200,000 บาท

- ลดหย่อนได้สูงสุดถึง 300,000 บาท ถ้ายังไม่ใช้สิทธิลดหย่อน เบี้ยประกันชีวิตทั่วไป

แบบประกันสุขภาพ อาทิ  ประกันสุขภาพแบบเหมาจ่าย ประกันโรคร้ายแรง

- ซื้อให้ตัวเอง ลดหย่อนตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 25,000 บาท

- ซื้อให้พ่อแม่ ลดหย่อนตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 15,000 บาท

โดยต้องเป็นพ่อแม่แท้ ๆ และพ่อแม่ต้องมีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาท/ปี


หมายเหตุ
- ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษาทำความเข้าใจรายละเอียดข้อกำหนดและเงื่อนไขของความคุ้มครอง รวมทั้งข้อยกเว้นไม่คุ้มครอง ของผลิตภัณฑ์ประกันภัย และเงื่อนไขที่เอไอเอประกาศ ก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
- ข้อกำหนดและเงื่อนไขของความคุ้มครองจะระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยที่ออกให้กับผู้ถือกรมธรรม์
- เงื่อนไขการลดหย่อนภาษีเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด

-ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษาทำความเข้าใจ รายละเอียดข้อกำหนดและเงื่อนไขของความคุ้มครอง รวมทั้งข้อยกเว้นไม่คุ้มครองของผลิตภัณฑ์ประกันภัย และเงื่อนไขที่เอไอเอประกาศ ก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

- ผู้ขอเอาประกันภัยมีหน้าที่แถลงข้อความจริงในการขอเอาประกันภัย การปกปิดข้อความจริงหรือแถลงข้อความเท็จใดๆ อาจเป็นเหตุให้บริษัทผู้รับประกันภัยบอกล้างและปฏิเสธไม่จ่ายค่าสินไหมทดแทนตามสัญญา

-ข้อกำหนดและเงื่อนไขของความคุ้มครองจะระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยที่ออกให้กับผู้ถือกรมธรรม์

บทความภาษีที่แนะนำสำหรับคุณ