แผนประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (AIANPA3000)

กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุที่เหมาะสำหรับผู้ใช้รถจักรยานยนต์เป็นประจำ

ช่องทางการขาย

ตัวแทน

icon health

AIANPA3000 | ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล

มอบความอุ่นใจให้ครอบครัวของคุณ เพราะอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกที่ ทุกเวลา ด้วยแผนประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล

ระยะเวลาคุ้มครอง

1 ปี

ช่วงอายุผู้ขอเอาประกันภัย*

15 วัน - 74 ปี

สิ่งที่คุณจะได้รับ

หมายเหตุ
1 คุ้มครองตลอด 24 ชั่วโมง ทั่วโลก

สนใจผลิตภัณฑ์นี้

error icon
เกิดข้อผิดพลาด โปรดลองอีกครั้ง
info icon
You are inquiring about

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ

1. ความคุ้มครอง

คุ้มครองการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง ฆาตกรรมหรือถูกทำร้าย การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ ค่ารักษาพยาบาลอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ  

2. ข้อควรรู้ทั่วไปของการประกันภัยอุบัติเหตุนี้

- ความคุ้มครองจะเริ่มมีผลบังคับเมื่อผู้ขอเอาประกันภัยได้รับการพิจารณารับประกันภัยจากบริษัท

- กรณีเกิดอุบัติเหตุในต่างประเทศ ให้นำใบเสร็จค่ารักษาพยาบาลและใบรับรองแพทย์ นำกลับมาเบิกค่าสินไหมที่บริษัท 

- จำนวนเงินเอาประกันภัยซื้อได้สูงสุดขึ้นอยู่กับรายได้ต่อปีของผู้ขอเอาประกันภัย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกฎเกณฑ์การพิจารณาของบริษัท

3. *เงื่อนไขการรับประกันภัย

- ชาย/หญิง อายุ 15 วัน - 74 ปี

- รับประกันภัยสำหรับขั้นอาชีพ 1  และ 2 

ตัวอย่างขั้นอาชีพ 1 : ผู้บริหารระดับสูง เจ้าของกิจการขนาดใหญ่ นายแพทย์ พยาบาล บุรุษพยาบาล ผู้พิพากษา อัยการ ทนายความ ผู้บริหาร ครู อาจารย์ แม่บ้าน ช่างเสริมสวย วิศวกร นักออกแบบ สถาปนิก เจ้าของกิจการ อาที ขายทอง อัญมณี ขายยา ภัตตาคาร สนามกอล์ฟ ปั๊มน้ำมัน เป็นต้น  

ตัวอย่างขั้นอาชีพ 2 : เจ้าของกิจการ ร้านอาหาร รับซื้อของเก่า อู่ซ่อมรถ โรงกลึง ปะยาง เจ้าของนา สวน ไร่ ฟาร์ม พนักงานทำความสะอาด สัตวแพทย์ คนขับรถบรรทุกเล็กส่งของ หัวหน้าคนงาน ช่าง สี ไม้ ปูน ปฏิมากรภาพผนัง หาบเร่ นักดนตรี พนักงานขับรถ พนักงานเก็บค่าโดยสาร 

- ต่ออายุกรมธรรม์ได้ถึง อายุ 75 ปี 

- ชำระเบี้ยประกันภัยแบบรายปี

1. กรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง จากอุบัติเหตุ

2. ถูกฆาตกรรม หรือเสียชีวิตจากการถูกทำร้ายร่างกาย

3. เสียชีวิตจากการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์

4. ความคุ้มครองอุบัติเหตุในวันหยุดนักขัตฤกษ์

5. ผลประโยชน์กระดูกแตกหัก

6. ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ

- การกระทำของผู้เอาประกันภัยขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา สารเสพติด หรือ ยาเสพติดให้โทษจนไม่สามารถครองสติได้ คำว่า “ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา“ นั้น  ในกรณีที่มีการตรวจเลือดให้ถือเกณฑ์มีระดับแอลกอฮอล์ในเลือดตั้งแต่ 150 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ขึ้นไป 

- การฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย หรือการทำร้ายร่างกายตนเอง 

- การได้รับเชื้อโรค ปรสิต เว้นแต่การติดเชื้อโรค หรือบาดทะยัก หรือโรคกลัวน้ำ ซึ่งเกิดจากบาดแผลที่ได้รับมาจากอุบัติเหตุ 

- การรักษาทางเวชกรรมหรือศัลยกรรม เว้นแต่ที่จำเป็นจะต้องกระทำ  เนื่องจากได้รับบาดเจ็บซึ่งได้รับความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยนี้ และได้กระทำภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย  

- การแท้งลูก 

- การรักษาฟันหรือการรักษารากฟัน เว้นแต่การรักษาที่ได้เกิดขึ้นภายใน 7 วันนับจากวันเกิดอุบัติเหตุ  

- การเปลี่ยนหรือใส่ฟันปลอม การครอบฟัน ทันตกรรมประดิษฐ์ 

- อาหารเป็นพิษ 

- การปวดหลัง อันมีสาเหตุมาจาก หมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อนทับเส้นประสาท (Disc herniation) กระดูกสันหลังเคลื่อน (Spondylolisthesis)  หมอนรองกระดูกสันหลังเสื่อม (Degenerative disc disease) กระดูกสันหลังเสื่อม (Spondylosis) และภาวะที่มีรอยแตก (Defect)  หรือพยาธิสภาพที่กระดูกสันหลังส่วน  Pars  interarticularis (Spondylolysis) เว้นแต่มีการแตกหัก (Fracture) หรือเคลื่อน (Dislocation) ของกระดูกสันหลังอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ

1. การประกันภัยอุบัติเหตุ คืออะไร?

การประกันที่ให้ความคุ้มครองตลอด 24 ชั่วโมง ทั่วโลก ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยประสบอุบัติเหตุได้รับบาดเจ็บทางร่างกายจนต้องเข้ารับการรักษาพยาบาล หรือส่งผลให้ทุพพลภาพ สูญเสียอวัยวะ หรือเสียชีวิต เอไอเอจะแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล

2. เบี้ยประกันภัย คืออะไร?

จำนวนเงินที่ผู้เอาประกันภัยจะต้องชำระให้แก่บริษัทตามสัญญา เพื่อที่จะได้รับเงินผลประโยชน์หรือค่าสินไหมทดแทนเมื่อเข้าเงื่อนไขความคุ้มครองตามกรมธรรม์

- การพิจารณารับประกันภัยให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด

- ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษาทำความเข้าใจรายละเอียดข้อกำหนดและเงื่อนไขของความคุ้มครอง รวมทั้งข้อยกเว้นไม่คุ้มครองของผลิตภัณฑ์ประกันภัย และเงื่อนไขที่เอไอเอประกาศก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

- ผลประโยชน์ เงื่อนไข ความคุ้มครองโดยละเอียดให้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์

- เบี้ยประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติมนี้เฉพาะส่วนที่เข้าเงื่อนไขสามารถหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด 

บทความที่น่าสนใจ