กรมธรรม์ประกันภัย 200 สำหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์)

ชำระเบี้ยฯ ต่อปี 200 บาท คุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุ 100,000 บาท

ช่องทางการขาย

ตัวแทน

icon health

MICRO200 | ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล

มอบความอุ่นใจให้ครอบครัวของคุณ เพราะอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกที่ ทุกเวลา ด้วยแผนประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล

ระยะเวลาคุ้มครอง

1 ปี

ช่วงอายุผู้ขอเอาประกันภัย*

20 - 60 ปี

สิ่งที่คุณจะได้รับ

หมายเหตุ
1 ยกเว้นกรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วยภายใน 120 วันแรก นับจากวันเริ่มต้นระยะเวลาประกันภัย

สนใจผลิตภัณฑ์นี้

error icon
เกิดข้อผิดพลาด โปรดลองอีกครั้ง
info icon
You are inquiring about

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ

1. ความคุ้มครอง

คุ้มครองการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ ค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพ

2.  เงื่อนไขการรับประกันภัย

- รับประกันภัยสำหรับบุคคลทุกอาชีพที่มีสัญชาติไทยเท่านั้น
- อายุรับประกันภัย 20-60 ปี
- สามารถถือแบบกรมธรรม์นี้ได้สูงสุด 2 กรมธรรม์ (รวมทุกบริษัท)
- ใช้กฏเกณฑ์การพิจารณาปกติ
- ชำระเบี้ยประกันแบบรายปี

1. กรณีเสียชีวิต สูญเสียมือ เท้า  สายตา ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง เนื่องจากอุบัติเหตุ 
2. กรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง จากการขับขี่หรือ  โดยสารรถจักรยานยนต์  
3. ค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพ  

- การกระทำของผู้เอาประกันภัย ขณะที่อยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา สารเสพติด หรือยาเสพติดให้โทษ จนไม่สามารถครองสติได้ คำว่า "ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา" นั้น หมายถึง กรณีที่มีการตรวจเลือด ให้ถือเกณฑ์ระดับแอลกอฮอล์ตั้งแต่ 150 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ขึ้นไป 
- การฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย หรือทำร้ายร่างกายตนเอง 
- สงคราม (ไม่ว่าจะประกาศหรือไม่ก็ตาม) การรุกราน หรือการกระทำของศัตรูต่างชาติ สงครามกลางเมือง การปฏิวัติ การกบฏ การที่ประชาชนก่อความวุ่นวายถึงขนาดลุกฮือขึ้นต่อต้านรัฐบาล การจลาจล การนัดหยุดงาน 
- อาวุธนิวเคลียร์ การแผ่รังสี หรือกัมมันตภาพรังสี จากเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ หรือจากกากนิวเคลียร์ใดๆ - ขณะที่ผู้เอาประกันภัยก่ออาชญากรรม หรือขณะที่ถูกจับกุม หรือหลบหนีการจับกุมในคดีอาญา ที่กระทำโดยเจตนาเป็นองค์ประกอบความผิด 
- ขณะที่ผู้เอาประกันภัยปฏิบัติหน้าที่เป็น ทหาร ตำรวจ หรือ อาสาสมัคร และเข้าปฏิบัติการในสงคราม หรือ ปราบปราม 
- การก่อการร้าย

1. การประกันภัยอุบัติเหตุ คืออะไร?

การประกันที่ให้ความคุ้มครองตลอด 24 ชั่วโมง ทั่วโลก ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยประสบอุบัติเหตุได้รับบาดเจ็บทางร่างกายจนต้องเข้ารับการรักษาพยาบาล หรือส่งผลให้ทุพพลภาพ สูญเสียอวัยวะ หรือเสียชีวิต เอไอเอจะแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล

2. เบี้ยประกัน คืออะไร?

จำนวนเงินที่ผู้เอาประกันภัยจะต้องชำระให้แก่บริษัทตามสัญญา เพื่อที่จะได้รับเงินผลประโยชน์หรือค่าสินไหมทดแทนเมื่อเสียชีวิต

- การพิจารณารับประกันภัยให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด
- ข้อมูลนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นเพื่อประกอบการนำเสนอเท่านั้น ผู้ขอเอาประกันภัยควรทำความเข้าใจรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ประกันภัยก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
- ข้อกำหนดและเงื่อนไขของความคุ้มครองจะระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยที่ออกให้กับผู้ถือกรมธรรม์

บทความที่น่าสนใจ