แผนประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล สำหรับรายย่อย MICRO500 (ไมโครอินชัวรันส์)

ชำระเบี้ยฯ ต่อปี 500 บาท คุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุ 100,000 บาท

ช่องทางการขาย

ตัวแทน

icon health

MICRO500 | ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล

มอบความอุ่นใจให้ครอบครัวของคุณ เพราะอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกที่ ทุกเวลา ด้วยแผนประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล

ระยะเวลาคุ้มครอง

1 ปี

ช่วงอายุผู้ขอเอาประกันภัย

6 - 60 ปี

สิ่งที่คุณจะได้รับ

หมายเหตุ
1 สูงสุดไม่เกิน 20 วัน ตลอดระยะเวลาประกันภัย (ขยายความคุ้มครองขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์)

สนใจผลิตภัณฑ์นี้

error icon
เกิดข้อผิดพลาด โปรดลองอีกครั้ง
info icon
You are inquiring about

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ

1. ความคุ้มครอง

คุ้มครองการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ การชดเชยรายได้ ค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพ

2. เงื่อนไขการรับประกันภัย

- ชาย/หญิง อายุ 6 - 60 ปี

- รับประกันสำหรับขั้นอาชีพ 1  และ 2

สำหรับขั้นอาชีพ 1  ตัวอย่าง ผู้บริหารระดับสูง เจ้าของกิจการขนาดใหญ่ นายแพทย์ พยาบาล บุรุษพยาบาล ผู้พิพากษา อัยการ ทนายความ ผู้บริหาร ครู อาจารย์ แม่บ้าน ช่างเสริมสวย เจ้าของกิจการ ขายทอง อัญมณี ขายยา ภัตตาคาร สนาม กอล์ฟ ปั้มน้ำมัน สถาปนิก วิศวกร นักออกแบบ

สำหรับขั้นอาชีพ 2 ตัวอย่าง เจ้าของกิจการ ร้านอาหาร รับซื้อของเก่า อู่ซ่อมรถ โรงกลึง ปะยาง เจ้าของนา สวน ไร่ ฟาร์ม พนักงานทำความสะอาด สัตวแพทย์ คนขับรถบรรทุกเล็กส่งของ หัวหน้าคนงาน ช่างสี ไม้ ปูน ปฏิมากรภาพพนัง หาบเร่ นักดนตรี พนักงานขับรถ พนักงานเก็บค่าโดยสาร

- ชำระเบี้ยประกันแบบรายปี

 

1. กรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง จากอุบัติเหตุ

2. รับเพิ่ม กรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุในวันหยุดนักขัตฤกษ์ 

3. กรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง จากการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ 

4. การชดเชยรายได้ระหว่างการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ

5. ค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพ

- ผู้เอาประกันภัยอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา (มีระดับแอลกอฮอล์ในเลือดตั้งแต่ 150 มิลลิกรัมเปอร์เซนต์ขึ้นไป) สารเสพติด หรือยาเสพติดให้โทษ จนไม่สามารถครองสติได้

- การฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย หรือการทำร้ายร่างกายตนเอง

- การได้รับเชื้อโรค ปรสิต เว้นแต่การติดเชื้อโรค หรือบาดทะยัก โรคกลัวน้ำ ซึ่งเกิดจากบาดแผลที่ได้รับมาจากอุบัติเหตุ

- การแท้งลูก

- การปวดหลังอันเกิดจากหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท กระดูกสันหลังเลื่อนหรือเสื่อม หรืออักเสบ หรือเคลื่อน และภาวะ Spondylolysis

- การก่อการร้าย

- การเข้าร่วมทะเลาะวิวาท หรือยั่วยุ ให้เกิดการทะเลาะวิวาท

- ผู้เอาประกันภัยก่ออาชญากรรม หรือขณะถูกจับกุม หรือหลบหนีการจับกุม 

- ขณะที่ผู้เอาประกันภัยปฏิบัติหน้าที่เป็นทหาร ตำรวจ อาสาสมัคร และเข้าปฏิบัติการในสงครามหรือปราบปราม

1. การประกันภัยอุบัติเหตุ คืออะไร?

การประกันที่ให้ความคุ้มครองตลอด 24 ชั่วโมง ทั่วโลก ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยประสบอุบัติเหตุได้รับบาดเจ็บทางร่างกายจนต้องเข้ารับการรักษาพยาบาล หรือส่งผลให้ทุพพลภาพ สูญเสียอวัยวะ หรือเสียชีวิต เอไอเอจะแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล

2. เบี้ยประกัน คืออะไร?

จำนวนเงินที่ผู้เอาประกันภัยจะต้องชำระให้แก่บริษัทตามสัญญา เพื่อที่จะได้รับเงินผลประโยชน์หรือค่าสินไหมทดแทนเมื่อเสียชีวิต

- การพิจารณารับประกันภัยให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด

- ข้อมูลนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นเพื่อประกอบการนำเสนอเท่านั้น ผู้ขอเอาประกันภัยควรทำความเข้าใจรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ประกันภัยก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
- ข้อกำหนดและเงื่อนไขของความคุ้มครองจะระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยที่ออกให้กับผู้ถือกรมธรรม์

บทความที่น่าสนใจ