แผนประกันอุบัติเหตุกลุ่ม คอนติเนนทัล

ธุรกิจไม่สะดุด พนักงานอุ่นใจ แม้ต้องเผชิญเหตุการณ์ไม่คาดฝัน

ระยะเวลาความคุ้มครอง

1 ปี

icon health

แผนประกันแบบ คอนติเนนทัล

เพิ่มความมั่นใจยิ่งขึ้น ว่าธุรกิจของคุณจะไม่สะดุด แม้ต้องเผชิญกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝัน

ช่วงอายุผู้ขอเอาประกันภัย

15 - 64 ปี

สำหรับองค์กรขนาด

5 - 200 คน

สิ่งที่คุณจะได้รับ

WorkWell with AIA

ให้เอไอเอดูแลองค์กรของคุณและชีวิตรอบด้านของพนักงานคนสำคัญทุกคน เพื่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ผ่านกิจกรรมและโปรแกรมสนับสนุนสุขภาพรอบด้านตลอดปี พิเศษ สำหรับลูกค้าประกันสวัสดิการกลุ่มเอไอเอเท่านั้น อ่านเพิ่มเติม

บริการพบแพทย์ออนไลน์ Telemedicine

อยู่ที่ไหนก็พบแพทย์ได้ สำหรับลูกค้ากรมธรรม์ประกันภัยกลุ่มเอไอเอ ไม่ต้องสำรองจ่าย พร้อมส่งยาถึงบ้าน

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ

1. ความคุ้มครอง
การสูญเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพ และ ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ

2. กฎเกณฑ์การเลือกแผนประกันภัย
-   1 กรมธรรม์สามารถประกอบด้วยแผนประกันภัยไม่เกินกว่า 3 แผน (กำหนดแผนประกันได้สูงสุด 3 แผนต่อ 1 กรมธรรม์)
-   พนักงานที่มีสิทธิ์เอาประกันภัยและอยู่ในตำแหน่งเดียวกัน จะต้องสมัครทำประกันภัยในแผนเดียวกัน
-   พนักงานทั้งหมดจะต้องเข้าร่วมการประกันภัย
-   พนักงานที่ใช้รถจักรยานยนต์ในการปฏิบัติงาน สามารถเลือกแผนขั้นสูงสุดได้เพียงแผนที่ 3 เท่านั้น
-   ให้ความคุ้มครองแก่พนักงานประจำที่มีอายุ 15-65 ปี ซึ่งปฏิบัติงานเต็มเวลาในวันที่เริ่มมีผลบังคับความคุ้มครองตามกรมธรรม์
-   ธุรกิจเกี่ยวกับสถานพยาบาล โรงพยาบาล หรือคลินิก ซึ่งมีบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับอาชีพทางการแพทย์ ได้แก่ แพทย์ พยาบาล หรืออื่นๆ ที่คล้ายคลึง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการนำเสนอให้เฉพาะการประกันภัยอุบัติเหตุแบบไม่มีค่ารักษาพยาบาล

-   กรณีเสียชีวิตเนื่องจากเจ็บป่วยและอุบัติเหตุ ได้รับจำนวนเงินเอาประกันภัยตั้งแต่ 1,000 บาท ถึง 10,000 บาท
-   คุ้มครองกรณีเกิดอุบัติเหตุเสียชีวิตขณะขับขี่หรือซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ จ่ายเต็มจำนวนเงินเอาประกันภัย 100%
-   คุ้มครองกรณีถูกฆาตกรรม หรือถูกลอบทำร้าย จ่ายเต็มจำนวนเงินเอาประกันภัย 100%
-   จ่ายค่าชดเชยกรณีสูญเสียมือ เท้า นิ้วมือ นิ้วเท้า สายตา ความสามารถการได้ยินอื่นๆ ตามสัดส่วนที่ระบุไว้ในกรมธรรม์

การประกันภัยกลุ่ม คืออะไร

ประกันกลุ่ม คือ การจัดสรรสวัสดิการให้กับพนักงานที่ทำงานประจำ (Full-time employee) ในองค์กรธุรกิจ ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยที่มีรูปแบบของสวัสดิการอย่างหลากหลายให้กับองค์กรธุรกิจหรือนายจ้างได้เลือกทำ  เช่น การประกันชีวิต การประกันภัยอุบัติเหตุ การประกันภัยทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง การประกันสุขภาพ รวมทั้งยังมีการประกันภัยกลุ่มในรูปแบบของการออมทรัพย์รายเดือน พร้อมการจ่ายเงินชดเชยรายวันให้ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลอีกด้วย ทั้งนี้ องค์กรธุรกิจที่สามารถสมัครเข้าร่วมประกันภัยกลุ่มจะต้องมีการจดทะเบียนการค้าเป็นนิติบุคคล พร้อมมีคุณสมบัติและเงื่อนไขตามที่บริษัทรับประกันภัยได้กำหนดไว้

ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง / ผลประโยชน์ เงื่อนไข ความคุ้มครองโดยละเอียดให้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์

บริษัทจะไม่จ่ายเงินตามกรมธรรม์ประกันภัย เมื่อปรากฏว่า
-   สมาชิกฆ่าตัวตาย (กระทำอัตวินิบาตกรรม) ด้วยใจสมัครภายใน 1 ปีนับตั้งแต่วันที่เข้าร่วมประกันภัย
-   สมาชิกถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา

บทความที่น่าสนใจ